Medlem

Kontingent for sæsonen 2018/2019 - kr. 800,- pr. medlem.

 

Du kan nu blive passivt medlem for kr. 100 - og betale kr. 30 pr. danseaften.

 

I kontingentet er medlemskab af Landsforeningen Danske Folkedansere Ikke for passiv medl.

 

Kontingent kan indbetales til kassereren eller indsættes på foreningens bankkonto i Jyske Bank

Reg. nr. 7245 - konto 1277908 (HUSK at anføre navn).

 

Nu kan der også betales med mobile Pay på nr. 81197