MEDLEMSKAB

Kontingent for sæsonen 2023/2024 – kr. 800,- pr. medlem.

Du kan nu blive passivt medlem for kr. 200 – og betale kr. 30 pr. danseaften.

I kontingentet er medlemskab af Landsforeningen Danske Folkedansere Ikke for passiv medl.

Kontingent kan indbetales til kassereren eller indsættes på foreningens bankkonto i Nordea reg. 2640 konto nr. 6657252302 (HUSK at anføre navn).

Nu kan der også betales med mobile Pay på nr. 81197